در صورت ثبت اطلاعات و پرداخت برای ویزیت حضوری در این بخش ، هیچ نوبتی ثبت نمیگردد و هچیگونه وجهی نیز بازگردانده نمیشود.

مشاوره آنلاین،  توسط تیم تخصصی مشاوره غیر حضوری و با نظارت مستقیم دکتر حکیمیان انجام می‌گردد.

هزینه مشاوره انلاین ( غیر حضوری)  توسط بیمه تقبل نمی‌گردد.

پس از انجام مراحل ثبت درخواست، کد پیگیری و شماره اختصاصی پیام رسان واتساپ(یا سروش) ،  برای شما فرستاده می‌شود.

درخواست و مشکل خود را به شماره فوق ارسال نمایید و در کمتر از ۴۸ ساعت پاسخ شما ارسال خواهد شد.

در مشاوره غیرحضوری ارتباط صرفا از طریق ارسال پیام با واتساپ یا سروش  است و امکان تماس تلفنی یا تصویری وجود ندارد.