کتاب سیب صورتی
صفحه اصلی / مطالب و مقالات / مقالات علمی چاپ شده
آگاهی درباره سرطان پستان با کتاب سیب صورتی

کتاب سیب صورتی به قلم بیش از ۲۰ نفر از متخصصین مقوله سرطان پستان و با گردآوری و تدوین دکتر سید محمد رضا حکیمیان ،شامل اطلاعات معتبر ،کاربردی و بسیار مفیدی است که خواندن و معرفی آن را به تمامی کسانی که به نوعی با این بیماری مواجه هستند توصیه می کنیم .

مرکز آموزش مهارتهای بالینی چیست ؟

به واسطة کوتاه شدن دورة بستری در بیمارستانها، کاهش تختهای بستری و افزایش مراقبت بیماران در جامعه، اغلب افراد بستری در بیمارستان موقعیت مناسبی را برای یادگیری مهارتهای بالینی پایه دانشجویان پزشکی فراهم نمیکنند

طراحی و راه اندازی وب سایت : گروه نرم افزاری پزشک آنلاین